Cíle a hodnoty

Naším prvořadým cílem, je produkovat pro naše zákazníky nejmodernější přístroje vyráběné špičkovými technologiemi, za velmi zajímavé ceny. Vážíme si našich zákazníků a nasloucháme jim. Jsme připraveni poskytnout nejlepší službu dle schválených interních firemních pravidel, která jsou jednoznačně promítnuta do smlouvy sepsané se zákazníkem. Ke splnění přání našich zákazníků máme dobré předpoklady. Součástí našeho týmu jsou i zahraniční odborníci, kteří mají k dispozici kvalitně vybavené laboratoře.

Soudržnost firmy zajišťují tyto faktory:
  • Na prvním místě, je to vzájemná potřeba spojit naše hlavy dohromady. Hodnota této soudržné síly je v oblasti špičkového vývoje rozhodně nejvyšší. K dosažení cílů, které jsme si vytýčili, se nezbytně navzájem potřebujeme a musíme existovat jako celek.
  • Důležitým faktorem jsou též podepsané smlouvy o spolupráci. Pro následné a aktuální smlouvy je využito elektronického podpisu a kryptování dat.
  • Dalším faktorem je například vzájemné doplnění laboratorního vybavení. Vzorky se samozřejmě postaví současně ve všech laboratořích, kde je potřeba využít příslušné přístroje. Naměřená data z laboratorních přístrojů se elektronicky podepíší, zakryptují a pošlou Internetem. Návrh plošných spojů pro zkušební vzorky se provede na jednom místě a všem ostatním se pošlou elektronická data na výrobu desek, která jsou čitelná mezinárodně. Tato data je v případě potřeby také možné elektronicky podepsat a zakryptovat.
  • V neposlední řadě je to výměna informací o odbytu a trzích.
Firma a její zaměření:
  • Jsme firma se vzdálenou elektronickou komunikací a přitom jeden tým, kde rozhoduje kvalita řešení nebo nápadu. Zaměřujeme se na klíčové činnosti, které přinášejí firmě nejvyšší hodnoty.
  • Naším hlavním zaměřením je výroba elektromagneticky kompatibilních přístrojů. Realizujeme ji s kompletním vývojem od návrhu zapojení, případných laboratorních testů a návrhu desek plošných spojů v EMC kvalitě, přes výrobou plošných spojů (podle počtu kusů buď v české republice, nebo v zahraničí), až po osazování desek na automatech.
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox | XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: J.B.Rodex.